หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  คณะผู้บริหาร
 
   
 
 


นายจรูญ แย้มประดิษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
โทรศัพท์ 081 037 9584
 


นายชม คงคาอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
โทรศัพท์ 099 093 9611


นางสาวศศิธร ภู่เพชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
โทรศัพท์ 083 849 1891
 


นายอนุชา คุ้มตระกูล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
โทรศัพท์ 086 934 2595
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887