หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายประเสริฐ แช่มเดช  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  คณะผู้บริหาร
 
   
 
 


นายประเสริฐ แช่มเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรงชัย
 


นายศุภกร สีสุหร่าย
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล


นายเฉลิม พินสุกรี
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล
 


นายเจือ ดีนุช
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887