หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายประเสริฐ แช่มเดช  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  คณะผู้บริหาร
 
   
 
 


นายประเสริฐ แช่มเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรงชัย
โทร : 0817858855
 


นายศุภกร สีสุหร่าย
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล
โทร : 0819733434


นายเฉลิม พินสุกรี
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล
โทร : 0898584040
 


นายเจือ ดีนุช
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล
โทร : 0848139010
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887