หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรงชัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  สภาพทั่วไป
 
   
 
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูก คือ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วต่าง ๆ และอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อขาย เช่น โค สุกร ไก่ อาชีพรองหลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวจะทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
 
ภูมิอากาศ
 
 
ตำบลสำโรงชัย มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และ ฤดูฝน ซึ่งช่วงฤดูร้อน อากาศจะร้อนมาก มีอุณหภูมิที่สูงสุดประมาณ 42 องศาเซลเซียส และอากาศจะหนาวจัดในฤดูหนาวอุณหภูมิประมาณ 18 อาศาเซลเซียส ในฤดูฝน ฝนทิ้งช่วงจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลและตกไม่สม่ำเสมอ มีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 59.07 มิลลิเมตรต่อปี
 
ภูมิประเทศ
 
 
ตำบลสำโรงชัย มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาทางด้านทิศตะวันออก เขตเชื่อมต่อตำบลตะคร้อ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ เขตเชื่อมต่อตำบลโพธิ์ประสาท จากอดีตที่ราษฎรเข้าถางป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำเกษตรกรรม ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ปริมาณไม่มากบริเวณเทือกเขา ด้านตะวันออกของตำบล ดินเป็นดินทรายผสมกรวด เก็บน้ำในฤดูแล้งไม่ได้ ปัจจุบันมีลำห้วยธรรมชาติผ่านตำบล ได้แก่ ลำห้วยใหญ่ และ ลำห้วยกระชัด มีลักษณะตื้นเขินในฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
มีโบราณสถาน 2 แห่ง
มีวัด 8 แห่ง
  วัดโคกมะขวิด
  วัดวังเตียน
  วัดสำโรงชัย
  วัดวังกรด
  วัดหนองไผ่
  วัดบ้านใหม่
  วัดพระพุทธบาท
  วัดวังสีคราม
มีสำนักสงฆ์ 5 แห่ง
  สำนักสงฆ์ห้วยกระชัด
  สำนักสงฆ์ตะคล้อลาด
  สำนักสงฆ์เข้าแรดใหญ่
  สำนักสงฆ์เนินพระยา
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   
  ประเพณีสงกรานต์ตำบลสำโรงชัย
  บูชารอยพระพุทธบาท
  ประเพณีแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำปี
  ประเพณีงานลอยกระทง
  ประเพณีงานปิดทองบูชาหลวงพ่ออ่อน
  ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 2 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16 (บ้านหนองฆ้อง)
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังคาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 (บ้านวังกรด)
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
   
  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
 
การสื่อสารในตำบล
 
   
  โทรศัพท์สาธารณะ 13 แห่ง
  มีเสาชุมสายเครือข่ายโทรศัพท์ ตั้งหมู่ หมู่ที่ 1 หมู่ 8 หมู่ 5 หมู่ 21
  ไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง (หมู่ 5 บ้านหนองไผ่)
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887