หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
  ที่อยู่ : 123 หมู่ 16 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์ 60220
  โทรศัพท์ : 056-009-887
  โทรสาร : 056-009-887
  Website : www.samrongchai.go.th
  Email : samrongchai1@gmail.com ,
      info@samrongchai.go.th
 
 
เบอร์ติดต่อภายใน
 
  สำนักปลัด : 056-009-887 ต่อ 11
  ปลัด : 056-009-887 ต่อ 12
  กองช่าง : 056-009-887 ต่อ 14
  กองคลัง : 056-009-887 ต่อ 15
  กองการศึกษา : 056-009-887 ต่อ 20
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรงชัย
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887