หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค.๘๓๗๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๓๕๓๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(เหตุวาตภัย) รายนายแผ้ว พุกสุข บ้านเลขที่๓๙ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำตัวผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) รายนายเอกรัตน์ มีทรัพย์ บ้านเลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำตัวผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(เหตุวาตภัย) รายนายอำนวย สัมฤทธิ์ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำตัวผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(เหตุวาตภัย) รายนางพวง แย้มเดช บ้านเลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง ท่อระบายน้ำ และถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕, ๑๖ และหมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังและคันคลอง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังและคันคลอง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังและคันคลอง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.3029 หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงชัย [ 3 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย จำนวน ๒ เครื่อง ๑.หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๕-๐๒๙ ๒.หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๕-๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2566 ]จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2566 ]โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านใหม่กระโดนปม ตำบลสำโรงชัย [ 19 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการและดูแลศูนย์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887