หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออุปกรณ์รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค.8372 หมายเลขครุภัณฑ์ 018-53-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อชุดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อกระติกขนาดไม่น้อยกว่า 3 ลิตร สำหรับใส่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนัก กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน 83-6828 นครสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 035-58-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-006 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการลงลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ RICOH 417-63-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]จ้างเปลี่ยนตู้แอร์ รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กน 1514 นครสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887