หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารรายงานการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564และรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]อาหารเสริมนม ยู เอช ที เดือน มกราคม 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที เดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นส์เตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]อาหารเสริมนม ยู เอช ที ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 โดยวิธีคัดเลือก [ 2 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการเทคอนกรีตเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]โครงการเทคอนกรีตเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 [ 9 พ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 4 พ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 [ 4 พ.ย. 2564 ]อาหารเสริม(นม)ยูเอชที ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887