หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ช่องแค   จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามถนน หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
อบต.ช่องแค   จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามถนน หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
ทต.เก้าเลี้ยว   จ้างเหมาจัดทำบันไดเหล็กติดตั้งประจำที่ (ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
ทต.บางประมุง   จ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก ตำบลบางประมุง (ต่อจากจุดเดิม) ขุดก้นกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ปากกว้าง 1.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,090 เมตร เทศบาลตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก 30 ม.ค. 2566
อบต.ทับกฤช   ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   จ้างสำหรับใช้งานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
ทม.ชุมแสง   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
อบต.โพธิ์ประสาท   อาหารเสริม (นม) เดือน กุมภาพันธ์ 2566 30 ม.ค. 2566
อบต.นาขอม   ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนภายในเขตตำบลนาขอมวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
อบต.ยางตาล   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 96 - 010 ซอยเขาดิน 1 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน ตำบลยางตาล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,306.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,224.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2566
ทต.ท่าตะโก   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
ทต.ท่าตะโก   ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
ทต.ท่าตะโก   จ้างซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-22-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,791
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887