หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  ....................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ข่าวสาร อบต.
 
   
 
 

 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
 

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายประเสริฐ แช่มเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริิต โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมลงนามปฏิบัญาณตนว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มี.ค. 2564 เวลา 11.14 น. โดย คุณ ดรุณี กลิ่นเผ่น

ผู้เข้าชม 181 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887