หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ข่าวสาร อบต.
 
   
 
 


 
โครงการจัดงานฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงพระเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2566  
 

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดงานฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงพระเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดหนองไผ่ไพศาลี ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น เพื่อใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระเวชสันดรชาดก ให้คงอยู่สืบไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2565 เวลา 16.48 น. โดย คุณ ณัฎฐา วงศ์เกดไชยกิจ

ผู้เข้าชม 690 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887