หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  ....................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ข่าวสาร อบต.
 
   
 
 

 
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
 

กกต. แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในวันที่ 28 พ.ย.64 สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือโดยยื่นได้ที่ช่องทาง ดังนี้
    1. ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน
    2. จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
    3. แจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th sinv www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote
    ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21 - 27 พ.ย. 64 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 5 ธ.ค.64

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ย. 2564 เวลา 08.35 น. โดย คุณ ดรุณี กลิ่นเผ่น

ผู้เข้าชม 128 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887