หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ข่าวสาร อบต.
 
   
 
 

 
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

วิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
   1. ยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นแทน ณ ห้องกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
   2. ยื่นผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
   3. ยื่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : nakhonsa@ect.go.th
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09.36 น. โดย คุณ ดรุณี กลิ่นเผ่น

ผู้เข้าชม 59 ท่าน

 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887