หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ข่าวสาร อบต.
 
   
 
 

หลักเกณฑ์กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ. 2558 (โบนัส)
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565 (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)  
<<
>>
X
หลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์การสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุธรณ์ พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ. 2564
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 16.35 น. โดย คุณ ดรุณี กลิ่นเผ่น

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887