หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายประเสริฐ แช่มเดช  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564  5 เม.ย. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  1 เม.ย. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าประชุมสภา อบต.สำโรงชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  23 มี.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564 , ครั้งที่ 7/2564 , ครั้งที่ 8/2564 และครั้งที่ 9/2564  23 มี.ค. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  9 มี.ค. 2564 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564  3 มี.ค. 2564 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคาประเมิณทุนทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.2564  2 มี.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย สมัยสามัญ สมัยแรก  23 ก.พ. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2  23 ก.พ. 2564 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564  22 ก.พ. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564  9 ก.พ. 2564 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจำษ์ (พนักงานดีเด่น) ประจำปีงบประมาณ 2564  8 ก.พ. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ หยุดเผาป่า เผาตอซัง   8 ก.พ. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564  3 ก.พ. 2564 75
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887