หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายประเสริฐ แช่มเดช  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ และหมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  16 มิ.ย. 2564 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   8 มิ.ย. 2564 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   2 มิ.ย. 2564 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย หมู่ที่ 16  20 พ.ค. 2564 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 10,17,19 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   9 เม.ย. 2564 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 16,5,9 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   9 เม.ย. 2564 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   8 เม.ย. 2564 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงลูกรังถนน หมู่ที่ 9,4,17 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  17 มี.ค. 2564 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 8 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  17 มี.ค. 2564 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.117-02 หมู่ที่ 21 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   10 มี.ค. 2564 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.117-04 หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  10 มี.ค. 2564 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.117-05 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   10 มี.ค. 2564 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญสัญญาเลขที่ E 3/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต.สำโรงชัย  18 ม.ค. 2564 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  24 ธ.ค. 2563 154
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887