หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายประเสริฐ แช่มเดช  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ E11/2564 โครงการขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  9 ก.ค. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   1 ก.ค. 2564 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ E10/2564 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย หมู่ที่ 16 ตำบลสำโรงชัย   29 มิ.ย. 2564 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ 7/2564 โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงชัย  17 มิ.ย. 2564 38
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  17 มิ.ย. 2564 39
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ 6/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13และหมู่ที่ 14  11 มิ.ย. 2564 82
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 และหมู่ที่ 14  9 มิ.ย. 2564 71
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย หมู่ที่ 16  1 มิ.ย. 2564 106
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ E 9/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 5 ,9  24 พ.ค. 2564 81
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ E 8 /2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 19 ,17  24 พ.ค. 2564 86
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10,19,17 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จัง   27 เม.ย. 2564 109
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่16,5,9 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  27 เม.ย. 2564 111
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ 5/2564 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   9 เม.ย. 2564 82
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัด   9 เม.ย. 2564 108
  (1)     2      3      4   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887