หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายประเสริฐ แช่มเดช  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัด   9 เม.ย. 2564 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัด   8 เม.ย. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ E 7 /2564 โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.117-04 หมู่ที่12บ้านกระชัด  5 เม.ย. 2564 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ E 6 /2564 โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.117-05 หมู่ที่210บ้านตะคร้อ  5 เม.ย. 2564 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ E 5 /2564 โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.117-02 หมู่ที่21 บ้านวังสีคราม  31 มี.ค. 2564 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.117-04 หมู่ที่ 12 บ้านกระชัด  29 มี.ค. 2564 28
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.117-05 สาย หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด   29 มี.ค. 2564 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.117-02 หมู่ที่ 21 บ้านวังสีคราม  29 มี.ค. 2564 28
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ 3/2564 โครงการลงลูกรังถนน หมู่ที่ 9 ,4 ,17 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   25 มี.ค. 2564 69
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  24 มี.ค. 2564 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการลงลูกรังถนน หมู่ที่ 9 ,4 ,17 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  22 มี.ค. 2564 48
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  19 มี.ค. 2564 71
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 8 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  17 มี.ค. 2564 67
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1)  1 ก.พ. 2564 49
  (1)     2      3      4   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887