หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา อบต.ห้วยใหญ่   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 คร้งที่ 2-2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564   26 ก.ย. 2565 122
ข่าวกิจกรรม ทต.บางมะฝ่อ   การประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการประจำเดือน มิถุนายน 2565   28 มิ.ย. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแค   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางถังประปาบอลลูน หมู่ที่ 2   28 มิ.ย. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแค   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางถังประปาบอลอลูน หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ   28 มิ.ย. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอข้อมูลบุคลากร เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   28 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการและร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประเทศ   28 มิ.ย. 2565 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ไผ่สิงห์   โครงการขจัดความยากจน ช่วยคนยากไร้ และด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)   28 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านมัทรี   ประกาศ📣องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี🔎เรื่อง...การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...ประจำปี พ.ศ.2565   28 มิ.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕   28 มิ.ย. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เก้าเลี้ยว   ประกาศเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565   28 มิ.ย. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เก้าเลี้ยว   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12/2565   28 มิ.ย. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2565   28 มิ.ย. 2565 1
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำทรง   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป (เดิน วิ่ง ต้านยาเสพติด ) 2565    28 มิ.ย. 2565 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8,423
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887