หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายประเสริฐ แช่มเดช  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.สำโรงชัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.สำโรงชัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887