หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 161  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 27 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 166  
 
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน [ 27 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 156  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 142  
 
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 161  
 
  (1)  
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887