หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 14 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานรับ - จ่ายเงินและทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
รายงารพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 และจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887