หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานรับ - จ่ายเงินและทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
รายงารพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 และจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887