หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  ....................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3 [ 4 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887