หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้งานได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์/ส่วนทุน [ 29 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887