หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  รายงานอื่นๆ
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี2566 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 16 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - PlanNACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 101  
 
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 121  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 145  
 
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - PlanNACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 156  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 142  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887