หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  รายงานอื่นๆ
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - PlanNACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - PlanNACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2564 และประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศรับรองรายการงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 88  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 116  
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 123  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887