หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  สถิติ
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สำโรงชัย ห้วงเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานสถิติผู้มารับบริการ อบต.สำโรงชัย (ในรอบเดือน 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานเข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สำโรงชัย ห้วงเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานสถิติผู้มารับบริการ อบต.สำโรงชัย (ในรอบเดือน 6 เดือน) ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานสถิติผู้มารับบริการ อบต.สำโรงชัย (ในรอบเดือน 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครึ่งปีแรก) [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สำโรงชัย ห้วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานสถิติผู้มารับบริการ อบต.สำโรงชัย (ในรอบเดือน 6 เดือน) ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สำโรงชัย ห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สำโรงชัย ห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานสถิติผู้มารับบริการ อบต.สำโรงชัย (ในรอบเดือน 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 139  
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก) [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
  (1)  
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887