หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 215  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 144  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 148  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 183  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (โดย งานนโยบายและแผน) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 147  
 
ประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562) [ 19 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 138  
 
ประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2561 (เพิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561) [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 140  
 
ประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2561) [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 137  
 
ประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 134  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (โดย งานนโยบายและแผน) [ 10 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 144  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 [ 13 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 138  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ 2559-2561 (โดย งานนโยบายและแผน) [ 17 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 142  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย(แต่งตั้งประชาคมตำบล) (โดย งานนโยบายและแผน) [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน : 140  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887