หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  หัวหน้าส่วนราชการ
 
   
 
 


นางประทีป ราชประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางประทีป ราชประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0871953482
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภราดร เครือคำวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0845058505


นางรัตติกาล จาบทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0870688211


นายมนัส แป้นแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0856043487
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887