หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายประเสริฐ แช่มเดช  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  หัวหน้าส่วนราชการ
 
   
 
 


นายประภาส ทักษาดิพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางประทีป ราชประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวทิพรัตน์ ฉันขาว
หัวหน้าสำนักปลัด


นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางรัตติกาล จาบทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมนัส แป้นแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887