หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  ....................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  บุคลากร
 
   
 
 


นายประภาส ทักษาดิพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางประทีป ราชประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวทิพรัตน์ ฉันขาว
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวีรยุทธ์ จาบทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวธณัฐชา ชอบธรรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายภราดร เครือคำวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ว่าง
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาวดรุณี กลิ่นเผ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางวารินทร์ สุขเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจิรวรรณ แช่มเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชนมภูมิ สีเพชร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายสมรัก โตแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887