หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  บุคลากร
 
   
 
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางประทีป ราชประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวทิพรัตน์ ฉันขาว
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน/ชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นายภราดร เครือคำวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ว่าง
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาวดรุณี กลิ่นเผ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางวารินทร์ สุขเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจิรวรรณ แช่มเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชนมภูมิ สีเพชร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


ว่าที่ ร.อ.นันทยศ นนท์คลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสมรัก โตแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887