หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  ....................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  บุคลากร
 
   
 
 


นายประภาส ทักษาดิพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
กองช่าง
 


นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายภาณุมาศ คลองน้อย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาววันวิสา ยศอิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธีรยุทธ ฤทธิ์ฉ่ำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายอำนวย สัมฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก (รถขุดตีนตะขาบ)


นายนัทธพงศ์ วงษา
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถกระเช้า)


นายฉฐาพร ชาลีรักษ์
คนงานทั่วไป (งานช่างไฟฟ้า)


นายสิริพงค์ กล้วยหอม
จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ)
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887